... » Inżynieria drogowa » ekrany akustyczne » Płyta zrębko-betonowa DBS
<img src="gfx/tmp_logo.gif" width="240" height="54" alt="Signalco Ltd." border="0"> <img src="gfx/gora_pic.gif" width="305" height="106" alt="">
| | | | | | | |
wstecz
W celu ułatwienia kontaktu z naszą firmą, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza zapytań.
więcej


Aby otrzymywać najnowsze informacje, proszę podać swój e-mail:
Płyta zrębkobetonowa DBS

Podstawowym elementem ekranu akustycznego wykonanego w technice płyt zrębkobetonowych są żebrowe płyty zrębkobetonowe DBS wykonane z mieszanki zaczynu cementowego i mineralizowanych fragmentów drewna iglastego, tzw. zrębków. Technologia ta została opracowana i wdrożona do produkcji poprzez wykonanie wielu badań, prób, ekspertyz uwieńczonych uzyskaniem przez naszą firmę aprobaty technicznej IBDiM.
Na płyty zrębkobetonowe zostało wydane przez Urząd Patentowy RP prawo ochronne nr 55067.

Dane techniczne
Płyty zrębkobetonowe charakteryzują się znacznie większą trwałością niż płyty trocinobetonowe. Potwierdzają to wykonane w IBDiM testy na mrozoodporność - płyty zrębkobetonowe wytrzymały bez szkody 400 cykli zamrażania uzyskując stopień mrozoodporności F400, znacznie przekraczający wymagania normy.
Wymiary standardowe płyt zrębkobetonowych typu DBS to 50cm x 50cm a średnia, całkowita masa jednej płyty - ok. 17 kg.

Izolacyjność akustyczna
Płyty wykazują wysoką izolacyjność akustyczną sięgającą 37 dB (wraz z płytą żelbetową grub. 8 cm, do której są mocowane) i uzyskały atest akustyczny Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH.

Kolorystyka
Płyty barwione są trwale w masie na dowolne kolory z palety RAL podczas wykonywania mieszanki zrębkobetonowej. Standardowo produkowane są w 6 kolorach podstawowych o numerach od 001 do 006 z różnymi odcieniami (czerwony, żółty, brązowy, zielony, rudy, szary).

Płyta żelbetowa
Płyta żelbetowa spełnia dwie funkcje: stanowi podstawę, do której są mocowane elementy zrębkobetonowe pochłaniające dźwięk, oraz wzmacnia właściwości izolacyjne w/w elementów. Dla standardowego rozstawu słupów 4m stosuje się płyty o wymiarach 3960×1000×80 mm lub opcjonalnie 3960×500×80 mm (dla wysokości stopniowanej co 50 cm).
Montaż polega na wsunięciu kolejnych płyt przy pomocy żurawia samochodowego pomiędzy półki dwóch słupów HEB. Następnie płyty są zabezpieczane za pomocą śrub blokujących. Następnie do płyt mocowane są za pomocą dybli płyty zrębkobetonowe o wymiarach 50cm × 50cm w różnych konfiguracjach wzorów.

 Spółka zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000036403.
Kapitał zakładowy 1 687 000,00 PLN.

Copyright © 2003 Signalco LTD. Sp. z o.o. Wykonanie serwisu: Empathy Internet


Strona główna E-mail English version Home page E-mail Polish version